Агенция за преводи и легализация И-ЛИНГУА
ПДФ Печат Е-мейл

Агенция за преводи и легализации И-ЛИНГУА е професионална преводаческа агенция.
Извършваме преводи на лични и фирмени документи на повече от 30 езика.

Нашите преводачи са опитни професионалисти, доказали своите качества.
Всички те са специализирани в различни области на превода, което ни позволява да осигуряваме качествени преводи в широк спектър от тематични сфери.

Имаме богат опит в преводите на:
стандартни документи на физически лица (удостоверения за раждане, сключен граждански брак, семейно положение, идентичност на имена, дипломи, банкови удостоверения, удостоверения от НАП, удостоверения от КАТ, пълномощни, нотариални актове и др.), фирмени документи (съдебни решения за регистрация, удостоверения за вписване или промяна на обстоятелства, учредителни договори, устави, пълномощни, декларации, счетоводни баланси, одиторски доклади, бизнес планове, договори, бизнес кореспонденция, презентации, каталози, брошури, уебсайтове и др.), други търговски документи, тръжна документация по ЗОП, митнически и транспортни документи и др.

Разполагаме с профилирани преводачи за областите:
право, търговия, финанси, банково дело, застраховане, медицина, фармацевтика, металургия, минна промишленост, машиностроене, автомобили, електротехника, опазване на околната среда, IT технологии, реклама и др.

Извършваме заверки във всички министерства и в Консулски отдел на Министерството на външните работи на Република България.

Фирмата има сключен договор с Консулски отдел на Министерството на външните работи на България, който ни дава възможност да извършваме официални преводи и легализации на документи, издадени в България или в чужбина.


Ние сме компетентни, отговорни и коректни. Работим бързо и професионално.
Вярваме, че след като веднъж ни откриете, ще ни потърсите отново!

 
и-Лингуа © 2009 - 2013